Uitklappen

Boek

Titel Beschryving Zoo Van De Slaaven En Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; Welken De Geestelyke En Werreldlyke Heeren Oudstyds Over De Zelven In Holland Gehad En Geöeffend Hebben; Even gelyk ook van de verschillende wyzen, op welken de Dienstbaaren aldaar of volkomelyk of onvolkomelyk weer in vryheyd gesteld wierden: Alles uyt de oude zoo Kerklyke, Koninglyke, als Vriesche Wetten beschreeven en opgesteld Door Mr. Gerard Van Loon.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Loon, Gerard van
Datering 1745

Onderwerp

Trefwoorden slavernij, geschiedenis, Middeleeuwen (375-1500), Nederlanden (tot 1579)
Minder informatie
Meer informatie