Uitklappen

Boek

Titel Vervolg Der Crimineele Procedures, By, mitsgaders voor en ten overstaan van den Hogen Scheeps Krygsraad In Texel gehouden, Tegens zommigen der Muitelingen van het O.I. Comp. Schip Neyenburg, In den voorleeeden [sic] Jaare 1764. uit Texel na Batavia uitgevaaren. Met de Authentique Stukken en Documenten daar toe relatief, Item met de Examens En Sententien Van Vrysprake der zoodaanigen, die daar aan onschuldig bevonden zyn.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1764

Onderwerp

Trefwoorden recht, marine, muiterij, krijgsraad, strafrecht, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Texel, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Minder informatie
Meer informatie