Uitklappen

Boek

Titel Crimineele Procedures By, mitsgaders voor en ten overstaan van de Hogen Scheeps Krygsraad In Texel gehouden, Tegens zommige der Muitelingen van het O.I. Comp. Schip Neyenburg, In den voorleeden Jaare 1763. uit Texel na Batavia uitgevaren. Met de Authentique Stukken en Documenten daar toe relatief, Item, met de Examens En Sententien Van Vrysprake, der zoodaanige, die daar aan onschuldig bevonden zyn.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTL 1-1(convolute)_0

Vervaardiging

Datering 1764

Onderwerp

Trefwoorden recht, muiterij, marine, strafrecht, krijgsraad, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Texel, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)
Minder informatie
Meer informatie