Uitklappen

Boek

Titel Beschyving en Onderrichtingen, behorende tot de Nieuwe Platte Paskaart der Hollandsche Stranden, tusschen de Maaze en Texel. Zynde de Kaart getekend volgens de veeljaarige Ondervindingen van Jan Rokusz. Douw, en de verdere Waarneemingen van Agge Roskam Kool; En door hun Beiden uitgegeeven.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTO 6_0

Vervaardiging

Maker Douw, Jan Rokusz | Roskam Kool, Agge
Datering 1783

Onderwerp

Trefwoorden paskaart, cartografie, 18e eeuw, Holland (gewest), Texel, Maas (rivier), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie