Uitklappen

Boek

Titel Handboekje Voor Den Zee-Leerling, Zynde een beknopte Beschryving der Toetakelinge van een Oorlogschip, Zoo als ieder Charter tot Amsterdam sedert eenige jaaren is uitgerust. Benevens een Verbaal van verscheidene zaaken, die hy kennen moet, bevoorens zyn bevordering tot Luitenant. Door M. Lambrachts, Kaptein ter Zee. Tweeden Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTS 1_0

Vervaardiging

Maker Lambrechts, Martinus
Datering 1742

Onderwerp

Trefwoorden marine, handboek, schip, Staatse vloot (1568-1795), zeeofficier, onderwijs, militair onderwijs, marine onderwijs, oorlogschip, 18e eeuw, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie