Uitklappen

Boek

Titel 'T Eerste Deel, Van de Nieuwe Groote Loots-Mans Zee-Spiegel. Verlichtende de Noordsche en Oostersche Schip-Vaert. Inhoudende een klare Beschrijvinge over de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Embderland, Holsteyn, Jutland, Meklenburgh, Denemarken, Noorwegen, d'Oost-Kusten van Engeland en Schotland, Finmarcken, Lapland, Rusland, Nova Zembla en 't Waygat, met d'onderbehoorende Eylanden. Als oock d'Orcades, Hitland, d'Eylanden van Fero, Ysland, Oud en Nieuw Groenland, Spitsbergen, Jan Mayen Eyland, Pomeren, Coerland, Lyfland en Sweeden. Vertoonende in veele ingevoeghde Zee-Kaerten, alle de Havens, Rivieren, Baeijen, Reeden, Diepten en Drooghten. Seer Curieus op sijn behoorlijcke Polus-hooghte geleght, en Versien met Opdoeningen der Principaelste Landen, en op wat Cours en Verheydt sy van malkanderen gelegen zijn. Met groote vlijt doorgaens Vermeerdert en Vebeetert. Ten Dienste van alle Zee-Varende Persoonen. By-een gebracht uyt Ondersoeckinge van veel Ervaren Stierluyden, Lootsen, en Lief-hebbers der Navigatie.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTO 4_0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Lootsman, Theunis Jacobsz
Datering 1715

Onderwerp

Trefwoorden atlas, navigatie, zeeatlas, zee, scheepvaart, kust, 17e eeuw, 18e eeuw, Europa
Minder informatie
Meer informatie