Uitklappen

Boek

Titel Itinerarivm, Ofte Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien. Inhoudende een beschrijvinge, dier Landen, Zee-custen, havens, Rivieren, Hoecken ende plaetsen, met de ghedenckwaerdighste Historien der selve. Hier zijn by gevoeght de Conterfeytsels, van de habijten, drachten, so van de Portugesen aldaer residerende, als van de Ingeboorene Indianen: Ende van hare Tempelen, Afgoden, Huysingen, manieren, Godes-dienst, Politie, Huys-houdingen ende Coophandel, hoe ende waer die ghedreven wordt: Als oock van de Boomen, Vruchten, Cruyden, Speceryen, ende dierghelijcke Materialen van die Landen. Alles beschreven door Ian Huygen van Linschoten. Op't nieuwe gecorrigeert eñ verbetert.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTC 1_0
Reserveren

Vervaardiging

Maker Huyghen van Linschoten, Jan
Datering 1614 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, geografie, navigatie, 16e eeuw

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie