Uitklappen

Boek

Titel Tyd-Verhaal, Der Nederlandsche Geschiedenissen, Van De Unie Van Utrecht, Des Jaars 1579. tot den Jaare 1701. Waar in al de aanmerkelijke voorvallen, so Politike als Militaire in de Nederlanden, en wegens de zelve in andere Gewesten, so in als buiten Europa, onder 't Bestier, van de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal, voorgevallen, kortelijk en nauwkeuriglijk zijn beschreeven. Door Doctor Johannes Angelus Berniera.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Berniera, Johannes Angelus
Datering 1701 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Rampjaar (1672)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie