Uitklappen

Boek

Titel Onpartijdighe Verclaringhe Der Oorsaken Des Nederlantsche Oorloghs sedert t' Jaer 1566. tot 1608. t'samen van de principale Lantsprivilegien. Oock wat Nieus van de eerste palen Van Hollant. Door M. Francis. Verhaer, van Vtrecht.
Objectnaam boek
Objectnummer KIM PTA 2_0

Vervaardiging

Maker Haraeus, Franciscus
Datering 1612

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, krijgsgeschiedenis, tijdsgeschrift, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Nederlanden (tot 1579)
Minder informatie
Meer informatie