Uitklappen

Boek

Titel Redenen, Dienende om aan te wijsen, dat Haar Ho: Mog: noch ten regarde van de oppositie van de Hooge Geallieerdens, noch om der selver Interesten, nochte om respecten de Kroon Spaignen rakende, konnen verhindert werden in de tegenwoordige Conjuncture van tijden en saken een vredige afkomst te maken op de Conditien by Memorien van den Heere Grave d'Avaux van de 5 en 7 Juny 1684. aangeboden, 't zy dat men met goetvinden van Spaignen te gelijk neffens die Kroon, met Vrankrijk kan sluyten, of dat Haar Ho: Mo: gedwongen werden om provisionnelijk met Vrankrijk alleen te tracteren, latende aan de Kroon van Spaignen de faculteyt om binnen de tijt gepresigeert in de voorsz. tweede Memory, de voorsz. Conditien te accepteren.
Objectnaam boek
Objectnummer 00184375-59
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1684 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, 1651-1700, Mesmes, Jean Antoine de, comte d'Avaux

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie