Uitklappen

Boek

Titel Korte Levensschets En Afbeeldingen Der Graaven van Holland, Van Dirk de eerste, tot Koning Filip de twede, zynde de laatste, Zo als dezelve voor 't grootste gedeelte op het Raadhuis der Stad Haarlem vertoont worden. Getrokken uit zeker geschreven Werk van wylen den Heere Ludolf Smids, In zyn Leeven Doctor in de Medicynen.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Smids, Ludolph
Datering 1744

Onderwerp

Trefwoorden biografie, graaf, 1701-1750, Middeleeuwen (375-1500), Nederlanden (tot 1579), Nederland
Minder informatie
Meer informatie