Uitklappen

Boek

Titel Reizen Van Engeland Naar Indie Ondernomen In Het Jaar MDCCLIV. Nevens Een Historisch Verhaal Van De Krygsbedryven Der Engelschen In Indie Onder Den Vice-Admiraal Watson En Den Kolonel Clive, En Van Persie Naar Engeland Langs Een Ongewoonen Weg. Door Edward Ives, Voorheen Wondheeler op het Schip van den Admiraal Watson en van ' Konings Gasthuis in Indie. Uit Het Engelsch Vertaald. Met Kaarten en Plaaten. Tweede Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Ives, Edward
Datering 1776

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, reisbeschrijving, krijgsgeschiedenis, marine, zeden en gewoonten, antropologie, 1751-1800, Engeland, Oost-Indië, Nederlands-Indië
Minder informatie
Meer informatie