Uitklappen

Boek

Titel Reistogt Naar En Door Oostïndiën, Waar In De Voornaamste Landen, Stéden, Eilanden, Bergen, Rivieren, Enz.; De Godsdienst, Wetten, Zéden, Gewoonten, En Kléding Der Bijzondere Volken; En Het Merkwaerdige In De Dieren, Planten En Gewassen Der Indisce Gewesten, Nauwkeurig Worden Beschréven. Doormengd Met veele ongewoone voorvallen, zonderlinge geschiedverhalen, getrouwe berigten van bloedige zee en veldslagen met de Portugeesen, Makassers en anderen. Door Wouter Schouten. Vercierd met koperen plaaten. Vier de druk; in eenen verbéterden stijl en eierlyk Neêrduitsch gebracht, en met aantékeningen verrijkt. …
Objectnaam
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Schouten, Wouter
Datering 1780
Minder informatie
Meer informatie