Uitklappen

Boek

Titel Reize Naar De Kaap De Goede Hoop, De Landen Van Den Zuidpool, En Rondom De Waereld; Doch Voornaamlijk In De Landen Der Hottentotten En Kafferen; in de jaaren 1772 tot 1776 gedaan Door Andreas Sparman, Doctor en Professor in de Geneeskunde te Stokholm; Lid van de Koninglijk-Zweedsche Akademie der Weetenschappen en Opziener van derzelver Naturalienkabinet; Lid van het natuurkundig Genootschap te Lund; van het Genootschap der Weetenschappen en schoone Kunsten te Gothenburg; en van het Hessen - Homburgsch Genootschap. Met Eene Voorreede En Aanteekeningen Van Den Heer George Forster, Thans Hoorleeraar in de Natuurkunde te Wilna. Alles in 't Nederduitsch vertaald. Met Plaaten. Eerste Stuk. [Tweede Stuk.]
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Sparman, Anders | Forster, Johann Georg Adam
Datering 1787

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, reisbeschrijving, zeden en gewoonten, antropologie, 1751-1800, Goede Hoop, Kaap de, Zweden, Zuidpool
Minder informatie
Meer informatie