Uitklappen

Boek

Titel Aardrykskundige En Natuurlyke Beschryving Van Kamtschatka, En De Kurilsche Eilanden, Met Een Gedeelte Der Kust Van Amerika. Behelzende Eene omstandige Beschryving dier Landen, de Natuurlyke Historie, den Aart, Zeden en Gewoonten der Inwooneren, en de eerste Ontdekking derzelven, benevens de Verovering van Kamtschatka door de Russen. Op Rus-Keizerlyk Bevel, te Petersburg, in de Russische Taal uitgegeeven. Vervolgens in het Engelsch en Hoogduitsch, en nu in het Nederduitsch vertaald. Met Plaaten.
Objectnaam boek
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Krašeninnikov, Stepan Petrovic
Datering 1770 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie