Uitklappen

Boek

Titel Vervolg Op De Orders, Uitgegeeven Door J.D. Hoeufft, Betreffende De Linie Van Defensie. Gecommandeerd Geweest Zijnde Door Den Lieut. Admiraal Ridder Van Kinsbergen, Door J.H. Van Olnhausen, Oud Zee-Officier.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Olnhausen, J.H. van
Datering 1797

Onderwerp

Trefwoorden marine, landsverdediging, 18e eeuw, Bataafse Republiek (1795-1806), Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806), Kinsbergen, Jan Hendrik van, Hoeufft, Jan Diederik
Minder informatie
Meer informatie