Uitklappen

Boek

Titel Drie Boecken Van Hvgo de Groot, Nopende het Recht Des Oorloghs Ende des Vredes. In dewelcke het Recht der Natuere, der Volckeren, mitsgaders de principaelste stucken van 't Burgerlijcke Recht verklaert werden. Eerst in't Latijn uyt-gegeven, Ende nu ten dienste van alle Bedienaers vande Bancken der Justitutie, ende andere weet-suchtige Lief-hebbers onses Vaderlands. In 't Neder-duyts vertaelt. Door H. V.
Objectnaam boek
Objectnummer SHV-HKS/OKL_0001BIS

Vervaardiging

Maker Groot, Hugo de | H.V.
Datering 1635

Onderwerp

Trefwoorden recht, oorlogsrecht, 16e eeuw, 17e eeuw, Nederland, Groot, Hugo de
Minder informatie
Meer informatie