Uitklappen

Boek

Titel Drie Boecken Van 't Recht des Oorloghs en Vredes. Daer in het Recht der Nature, en der Volckeren, oock de voornaemste stucken, van het Publijcque Recht verklaert werden. Door Mr. Hugo de Groo, In sijn leven Ambassadeur, van hare Konincklijcke Majesteyt van Sweden, by den Alder-Christelijcksten Koningh van Vranckrijck. Nae de leste Druck, en met des Autheurs vermeerderde Aenteyckeninghen ghetrouvvelijck overgheset Door B.D. Seer nut en dienstigh in dese tijdt, niet alleen voor Princen, Overheden, en Regenten, maer oock voor Secretarissen, Notarissen, en alle Liefhebbers van billickheydt en rechtveerdigheydt.
Objectnaam boek
Objectnummer SHV-HKS_OKL0001

Vervaardiging

Maker Groot, Hugo de | Dwinglo, Bernard
Datering 1651

Onderwerp

Trefwoorden recht, oorlogsrecht, 16e eeuw, 17e eeuw, Nederland, Groot, Hugo de
Minder informatie
Meer informatie