Uitklappen

Boek

Titel [Missive van Hun Hoog Mog. en den Raad van Staate met een nader conciliatoir Plan van augmentatie der Militie van den Staat met 936 Paarden en 17686 Koppen, waar van 6000 gedestineert tot den Zeedienst, nevens de Staatten der Soldyen, Stafts-Tractementen en Recrutgelden, mitsgaders van verhoging de Soldyen:]
Objectnaam boek
Objectnummer 00118313-1

Vervaardiging

Datering 1781

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, leger, militie, tijdsgeschrift, marine, soldij, overheidspublicatie, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie