Uitklappen

Boek

Titel Haere Koninklyke Hoogheid, noodig geoordeelt hebbende eenige nieuwe arrangementen in het Corps Artilleristen te maaken, heeft goedgevonden de navolgende Articulen ten dien opsigte te arresteeren, lastende en ordonneerende den Generaal Major van Creutznach, Collonel, mitsgaders de verdere Officieren van het zelve Corps zig na gemelde Articulen exactelyk te reguleeren. ...
Objectnaam boek
Objectnummer 00003894

Vervaardiging

Datering 1752

Onderwerp

Trefwoorden artillerie, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795), Creuznach, Leonard Steffan de
Minder informatie
Meer informatie