Uitklappen

Boek

Titel Publicatie. Vryheid, Gelykheid. Het Provintiaal Collegie van Politie, Finantie en Algemeen welzyn in Gelderland, aan Hunne Mede-Burgers Heil en Broederschap, Doet Te Weeten: Alzoo by 's Landschaps Resolutie van den […]
Objectnaam boek
Objectnummer 00183638
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1797 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, schadevergoeding, 1751-1800, Bataafse Republiek (1795-1806)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie