Uitklappen

Boek

Titel Publicatie. Vryheid, Gelykheid. Het Provintiaal Collegie van Politie, Finantie en Algemeen Welzyn in Gelderland, aan Hunne Mede-Burgers Heil en Broederschap; Doet Te Weten: Naardien men reeds een en an-dermaal heeft moeten ontwaren, dat […]
Objectnaam boek
Objectnummer 00183640
Reserveren

Vervaardiging

Maker
Datering 1797 -
Materialen
Techniek

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, tijdsgeschrift, recht, politie, justitie, Bataafse Republiek (1795-1806)

Gerelateerde literatuur

Gerelateerde objecten

Minder informatie
Meer informatie