Uitklappen

Boek

Titel Verhandelinghe van de Vnie, Eeuwigh Verbondt ende Eendracht: Tusschen die Landen, Provincien, Steden ende Leden van dien hier nae benoemt, binnen die Stadt Utrecht ghesloten, ende ghepubliceert vanden Stadt-Huyse den 29. Iannuarij, Anno M.D. LXXIX.
Objectnaam boek
Objectnummer 00165955
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1646

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Unie van Utrecht (1579), vredesonderhandeling, 16e eeuw, Tachtigjarige oorlog (1568-1648), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie