Uitklappen

Boek

Titel Het Laatste Huis Verheerlykt Boven Het Eerste Huis, Voorgestetd in eene Kerkreeden. Uit Haggai II: 10. Gedaan ter plegtige inwijinge van de Groote Kerke Te Bergen Op Ten Zoom, Naa der zelver Verwoesting op nieuw gebouwt en herstelt. Uitgesprooken den 15 October M.DCCLII. Door Kornelis Gentman Leidekker, Bedienaar des H. Euangeliums te Berhen Op Ten Zoom.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Gentman Leydekker, Cornelis
Datering 1752

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, theologie, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie