Uitklappen

Boek

Titel De Staats- En Koeranten-Tolk, Of Woordenboek Der Geleerden En Ongeleerden, Waar in zo wel De Godsdiensten en Geestlyke Ordens, de Ryken en Staten, Zeën, Meiren, Eylanden, Rivieren, Steden, Vestingen, Kastelen, Havens, Bergen, Voorgebergtens, Passen, en Bosschen, de Linien van de Duitsche hoge huizen, de Geestlyke en Wereldlyke Ridder-ordens, wapens, Ryksdagen, geleerde Genoodschappen, Gerichtshoven, Civiele en militaire Ampten te water en te Land, Het onderscheyd der Mylen, voornaamste Munten, Maat, en Gewicht, de benamingen der zaken die in de krygsbouwkunde, Artillery, Kampementen, Slag-orders , Belegeringen, Scheepvaart, onderscheyd der Schepen, en de daar toe behorende dingen, in gebruik zyn, Gelyk ook de woorden die in de koeranten en den daaglykschen omgang voorkomen, en uit vreemde spraken ontleent zyn, benevens de daaglyksche Rechtstermen en andere kunstwoorden klaar en duidlyk beschreven worden. In het Hoogduitsch uytgegeven en met een Voorrede verzelt Door Den Heer Johan Hubner, Rector van St. Jan te Hamburg. En nu volgens den twaalfden druk vertaalt.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Hübner, Johann
Datering 1732

Onderwerp

Trefwoorden woordenboek, encyclopedie, kunst, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie