Uitklappen

Boek

Titel Algemeen Kunstwoorden-Boek Der Weetenschappen. Waar in de eige Benaamingen van al het geene in het gantsche Ryk Der Natuur gevonden word, nevens die van allerlei Kunsten, Wetenschappen, Staats- En Oorlogs-Kundige Zaken, Ridderlyke Oeffeningen, Ambachten, enz verklaart worden. Dienende tot een Tweede Deel Van De Staats- En Koeranten Tolk, In het Hoogduitsch ten zesden maale uitgegeeven; en met een Voorrede verzelt door den Heere Johannes Hubner, En uit verscheide andere Autheuren en Taalen verzamelt en vermeerdert Door Arn. Henr. Westerhovius, V. D. M. Gymnn. Goud. Rector.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Hübner, Johann | Westerhoff, Arnold Heinrich
Datering 1734

Onderwerp

Trefwoorden woordenboek, encyclopedie, kunst, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie