Uitklappen

Boek

Titel De ondergeteekende, Hertog Louis Van Brunswyk Luneburg, zeedert eenige maanden het onschuldig Voorwerp van den quaadaardigsten Laster geworden zynde, en zig deswegens aan Haar Hoog Mogende, De Heeren Staaten Generaal Der Vereenigde Nederlanden, van wien Hy zyne Commissie, als Veld-Maarschalk van den Staat, heeft, geadresseert hebbende; heeft wel provisioneel het genoegen gehad, dat Hoogst dezelve, by Resolutie van den 2e. July deezes jaars 1781, hebben gelieven te verklaaren: [...]
Objectnaam boek
Objectnummer 00183851

Vervaardiging

Datering 1781

Onderwerp

Trefwoorden tijdsgeschrift, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Brunswijk-Wolfenbüttel, Lodewijk Ernst, hertog van
Minder informatie
Meer informatie