Uitklappen

Boek

Titel Nominatie Lyste, dienende ter Aanstelling van de Hoofd Officieren, Capiteins, en Subalterne Officieren, by het Corps Artilleristen ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden, Provisioneel opgemaakt voor zoo verre de Promotie by dit corps, zonder préjudice aan de Krygsgevangene Officieren te doen (waar voor de Vacaturen zyn open gebleven) actuëel zal kunnen geschieden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183841

Vervaardiging

Datering 1795

Onderwerp

Trefwoorden leger, officier, artillerie, Bataafse Republiek (1795-1806), Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806), Bataafse Leger (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie