Uitklappen

Boek

Titel Capitulatie volgens welke zyne Hoogheid den Heer Prins Christiaan Lodewyk van Hessen-Darmstad, Collonel en Chef van een Regiment Infanterie ten dienste van den Staat der vereenigde Nederlanden, aanneemt een Corps reguliere Trouppen onder den naam van Hessische Brigade in den dienst van welgemelde Staat over te doen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183837

Vervaardiging

Datering 1785

Onderwerp

Trefwoorden capitulatie, werving, leger, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), 1751-1800, Duitsland, Hessen, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795), Hessische Brigade (in Nederlandse dienst)
Minder informatie
Meer informatie