Uitklappen

Boek

Titel Organizatie Van De Bataafsche Gewapende Burgermacht, Gegrond Op De Een En Ondeelbaarheid Der Republiek. Zodanig dezelve by de Algemene Vergadering van Gevolmagtigde Gecommitteerden uit de gewapende Burgermachten is te zamengesteld; Om ingevolge derzelver besluit van den 8 January dezes jaars, op den 1 February aanstaande finaal geconcludeerd, en ter sanctie aan het Wetgevende Ligchaam aangeboden te worden.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183853
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1796

Onderwerp

Trefwoorden burgermacht, Bataafse Republiek (1795-1806), 1751-1800, Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806), Bataafse Leger (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie