Uitklappen

Boek

Titel Lysten hoedanig de volgende Compagnien Te Paard, Dragonders, te voet, Schotten, Artillerye en Switzers. Ter Finantie van Holland werden gereguleert in het betaalen van der selver Soldyen. Alle ter maand van 42 daagen, behalven de Switzers die ter loopende maand betaald werden. Ingaande met den 1 January 1750. Zynde voor de jaaren 1748 en 1749 geen dergelijke Lysten gedrukt om de continueele verandering door de successive reductien in de Militie voorgevallen.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183852

Vervaardiging

Datering 1750

Onderwerp

Trefwoorden soldij, betalen, Zwitserse troepen in Nederlandse dienst, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie