Uitklappen

Boek

Titel Ontwerp Ter Organizatie Van De Bataafsche Gewapende Burgermacht, Te Zaamengesteld Door Eene Vergadering Van Gedeputeerden Uit De Onderscheiden Gewapende Burgercorpsen, In De Provintie Holland; Opgeroepen Door Het Committé Militair, Op Last Der Provisioneele Representanten Van Het Volk Van Holland; Gehouden in den Haag, 1795. Het Eerste Jaar Der Bataafsche Vryheid.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183858
Reserveren

Vervaardiging

Datering 1795

Onderwerp

Trefwoorden burgermacht, Bataafse Republiek (1795-1806), 1751-1800, Nederland, Holland (gewest), Bataafse Republiek (1795-1806), Bataafse Leger (1795-1806), burgerkorps
Minder informatie
Meer informatie