Uitklappen

Boek

Titel Naamregister Der Officieren Van De Nationaale Armée, In Dienste Der Bataafsche Republicq: Mitsgaders Die Der Duitsche Troupes, Volgens Capitulatie Nog In Derzelver Dienst Zynde; Benevens Die Der Plaats Majors Der Frontier En Guarnizoen Steden; Voorts De Naamen Der Leden, Van Den Hogen Militairen Vierschaar, Enz Districten, En Die Der Provoosten; Als Ook Die Der Inspecteurs, Commisen En Conducteurs Van 's Lands Magazynen En Geëmployeerdens By 's Lands Groefgeschutgiteery, En Geweerfabricq.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183818

Vervaardiging

Maker Thierry, Johannes | Mensing, Cornelis
Datering 1800

Onderwerp

Trefwoorden leger, naam- en ranglijst, Bataafse Republiek (1795-1806), 1751-1800, Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806), Bataafse Leger (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie