Uitklappen

Boek

Titel Naamregister Der Officieren Van de Nationaale Armée, In Dienst Der Bataafsche Republicq: Mitsgaders Die Der Duitsche En Zwitsersche Troupes, Volgens Capitulatie Nog In Derzelver Dienst Zynde. Voor den Jaare 1799.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183811

Vervaardiging

Maker Thierry, Johannes | Mensing, Cornelis
Datering 1799

Onderwerp

Trefwoorden leger, naam- en ranglijst, 1751-1800, Bataafse Republiek (1795-1806), Nederland, Bataafse Republiek (1795-1806), Bataafse Leger (1795-1806)
Minder informatie
Meer informatie