Uitklappen

Boek

Titel Naamregister Der Heeren Militaire Officieren Den Capitein Generaal, De Generaals, Lieutenant-Generaals, Generaals-Major, Colonels, Lieutenant- Colonels, Majors, Capiteins, Lieutenants en Vendrigs: Der Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Ingenieurs, Mineurs, In Dienst Der Vereenigde Provintien, Met De Naamen Der Gouverneurs, Commandeurs, Majors en Onder-Majors der Steden en Forten, onder het gebied van Hun Hoog-Mogende. Vermeerderd met een Lyst der Chefs van alle de Regimenten, zo Cavalery als Infantery, zedert den Jaare 1713. tot den 1. Mey 1790.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183825-2

Vervaardiging

Maker Thierry, Johannes | Mensing, Cornelis
Datering 1790

Onderwerp

Trefwoorden leger, naam- en ranglijst, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie