Uitklappen

Boek

Titel Naamregister Der Heeren Militaire Officieren Den Capitein Generaal En Veld-Marschalk. De Generaals, Lieutenant Generaals, Generaal Majors, Colonels, Lieutenant Colonels, Majors, Capiteins, Lieutenants en Vendrigs: Van De Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Ingenieurs, Mineurs, Enz. Over De Troupen Der Verenigde Provintien. Als Mede De Gouverneurs, Commandeurs, Majors, Directeurs en Ingenieurs, &c., der Steden en Forten, in dienst van Haar Hoog Moogende. Veranderd en Verbeterd voor den Jaare 1781.
Objectnaam boek
Objectnummer 00184003-2

Vervaardiging

Maker Deyster, Hendrik van der (II)
Datering 1781

Onderwerp

Trefwoorden leger, naam- en ranglijst, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie