Uitklappen

Boek

Titel Naemregister Der Heeren Militaire Officieren; Als Generaals, Brigadiers, Colonels, Luitenants-Colonels, Majors, Capiteins, Lieutenants en Vendrigs: Van De Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Mineurs Enz. Als Mede Der Gouverneurs, Commandeurs, Majors en Ingenieurs, der Steden en Forten, in dienst, en onder 't Gebied van Haar Hoog Moogende. Nevens De Repartitie Der Troupen op ieder Provintie. Veranderd en verbeterd tot den 1. Juny 1736. Te Leyden. Veranderd en verbeterd tot den 30 April 1737.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183979-1

Vervaardiging

Maker Deyster, Hendrik van der (I)
Datering 1737

Onderwerp

Trefwoorden leger, naam- en ranglijst, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie