Uitklappen

Boek

Titel Naemregister Der Heeren Militaire Officieren; Als Generaels, Bregadiers, Colonels, Luitenants-Colonels, Majors, Capiteins, Lieutenants en Vendrigs: Van De Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Mineurs Enz. Als Mede Der Gouverneurs, Commandeurs en Majors der Steden en Forten, in dienst, en onder 't Gebied van Haar Hoog Moogende. Nevens De Repartitie Der Troupen op ieder Provintie. Veranderd en verbeterd tot den 6. Aug. 1735.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183987-3

Vervaardiging

Maker Bouman, Gerrit
Datering 1735

Onderwerp

Trefwoorden leger, naam- en ranglijst, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie