Uitklappen

Boek

Titel Naemregister Der Heeren Militaire Officieren; Als Generaels, Bregadiers, Colonels, Luitenant Colonels, Majors, Capiteins, Lieutenants en Vendrigs, Van De Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Mineurs Enz. Als Mede Der Gouverneurs, Commandeurs en Majors der Steden en Forten, in dienst, en onder 't gebied van Haer Hoog Mog. Nevens De Repartitie Der Troupen op yder Provintie. Verbetert en verandert tot den 16. July 1734. Door Reinier Boitet.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183987-2

Vervaardiging

Maker Boitet, Reinier
Datering 1734

Onderwerp

Trefwoorden naam- en ranglijst, leger, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie