Uitklappen

Boek

Titel Naem-Register Der Heeren Militaire Officieren; Als Generaels, Bregadiers, Collonels, Luitenant Collonels, Majoors, Capiteins, Lieutenants en Vendrigs, van de Cavallery, Dragonders, Infantery, Artillery, Ingenieurs, Mineurs Enz. Als mede der Gouverneurs, Commandeurs en Majoors, der Steden en Forten, in dienst en onder 't gebied van Haer Hoog Mog. Nevens de Repartitie Der Troupen op yder Provintie.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183982-3

Vervaardiging

Maker Boitet, Reinier
Datering 1731

Onderwerp

Trefwoorden naam- en ranglijst, leger, 1701-1750, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795), Staatse Leger (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie