Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Twaalfde Deel, Beginnende, na 't sluiten der Munstersche Vrede, in 't jaar 1648; en eindigende, met de Vrede in 't Noorden, in 't jaar 1660. Tweede Druk.
Objectnaam boek
Objectnummer 00219976

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1770

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800, 1601-1650, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie