Uitklappen

Boek

Titel Algemeen Register Op De Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Zints Den Aanvang Der Noord-Americaansche Onlusten, En Den Daar Uit Gevolgden Oorlog Tusschen Engeland En Deezen Staat, Tot Den Tegenwoordigen Tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers, en egte Gedenkstukken, zamengesteld. Ten Vervolge Op Wagenaars Vaderlandsche Historie. Zynde Het Acht En Veertigste Deel.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183550
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Loosjes, Petrus Adriaanszoon
Datering 1811

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie