Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Zints Den Aanvang Der Noord-Americaansche Onlusten, En Den Daar Uit Gevolgden Oorlog Tusschen Engeland En Deezen Staat, Tot Den Tegenwoordigen Tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandse Historie. ...
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Loosjes, Petrus Adriaanszoon
Datering 1786
Minder informatie
Meer informatie