Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Zints Den Aanvang Der Noord-Americaansche Onlusten, En Den Daar Uit Gevolgden Oorlog Tusschen Engeland En Deezen Staat, Tot Den Tegenwoordigen Tyd. Uit de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten Vervolge Van Wagenaars Vaderlandse Historie. ...
Objectnaam
Objectnummer
Reserveren

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan | Loosjes, Petrus Adriaanszoon
Datering 1788
Minder informatie
Meer informatie