Uitklappen

Boek

Titel Nieuwe Algemene Konst- En Letter-Bode, Voor Meer- En Min-Geöeffenden. Behelzende Berigten, Uit De Geleerde Waereld, Van Alle Landen: Nopens Den tegenwoordigen Staat en voortgang der Geleerdheid, schone Konsten en Wetenschappen, nieuwe Ontdekkingen, Uitvindingen en Proeven, in enigerhande Takken derzelven: Bevorderingen, Sterfgevallen en Levensbyzonderheden van geleerde Mannen en beroemde Konstenaren: Eerbewyzen en Beloningen, als mede Prysvragen en Uitdelingen, met andere verrigtingen en voorvallen, zo by de onderscheidene voorname Akademien en Maatschappyen van Wetenschap, als by andere Genootschappen van Geleerdheids- en Konstminnaren, en by alle openbare en meer afzonderlyke Stichtingen. Voorts opgave van uitkomende Boeken, Akademische en andere Schriften, met een kort berigt van derzelver inhoud, Land- en Zeekaarten, Tekeningen en Prenten, Schilder- en Beeldhoustukken, Gouden- en Zilveren-Gedenkpenningen, nieuw uitgevonden Werktuigen en Konststukken, Muzykwerken, Toneel- en andere Konstmatig nieuws, Historische en Letterkundige Anecdoten, Geboorte- Trouw- en Sterflysten, Waarnemingen van 't Weder, allerlye Letterkundige Narigten en Byzonderheden, of 't geen van enig aanbelang en nut kan wezen, zo in de Beschouwing als Beoeffening, voor alle Liefhebbers van Wetenschap, gelyk mede voor den Handel en Scheepvaart, Land- en Veebouw, Huishoudkunde, Handwerken en Traficquen, en algemene Industrie, enz. enz.
Objectnaam boek
Objectnummer

Vervaardiging

Datering 1794
Minder informatie
Meer informatie