Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Veertiende Deel, Beginnende met den oorlog des jaars 1672, en eindigende met de Nieuwmeegsche Vrede, in 't jaar 1678.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183430

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1756

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie