Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Dertiende Deel, Beginnende in 't jaar 1660, en eindigende met de aanstelling van Willem Den Derden, Prinse van Oranje, tot Kapitein-Generaal, in Sprokkelmaand des jaars 1672.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183429

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1755

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1751-1800, 1651-1700, Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie