Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Derde Deel, Beginnende met de Regeeringe van Graave Floris Den V. in 't jaar 1256; en eindigende, in 't jaar 1442, onder de Regeeringe van Hertoge Filips Van Bourgondie.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183419

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1750

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1701-1750, Middeleeuwen (375-1500), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie