Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Tweede Deel, Beginnende met den aanvang der negende eeuw, en eindigende met de dood van Willem Den II, Graave van Holland en Roomsch-Koning, in 't jaar 1256.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183418

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1749

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, 1701-1750, Middeleeuwen (375-1500), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie