Uitklappen

Boek

Titel Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Eerste Deel, Beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het Jaar 800.
Objectnaam boek
Objectnummer 00183417

Vervaardiging

Maker Wagenaar, Jan
Datering 1749

Onderwerp

Trefwoorden geschiedenis, Oudheid, 1701-1750, Middeleeuwen (375-1500), Nederland, Republiek der Verenigde Provinciën (1579-1795)
Minder informatie
Meer informatie